Direcţia Publică Motru SA isi desfasoara activitatea conform structurii organizatorice funcţionale prin:
A. Adunarea Generala a Acţionarilor (AGA) - in cadrul societatii Directia Publica Motru SA (reorganizata prin HCL nr.38/28.07.2016) Numarul reprezentantilor in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Directia Publica Motru SA este 3 (trei).
a) Reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor a actionarului majoritar al societatii Directia Publica Motru SA, respectiv municipiul Motru (99% din actiuni – aport in natura la capiutalul social, subscris si varsat in valoare de 89.100 lei) prin Consiliul Local, numiti prin HCL nr.38/28.07.2016, sunt urmatorii:
1. Consilier local PÎRVULESCU EDUARD-NELU, cetățean român, născut la data de 04.01.1973, domiciliat în mun. Motru.
2. Consiler local PETRESCU ILIE, cetățean român, născut la data de 15.07.1963, domiciliat în mun. Motru.
b) Reprezentantul actionarului minoritar al societatii Directia Publica Motru SA, respectiv Sindicatul Liber al Functionarilor Publici din Primaria Motru (1% din actiuni - aport in numerar la capiutalul social, subscris si varsat in valoare de 900 lei), in Adunarea Generala a Actionarilor, numit hotararea nr.2/23.08.2016 a Sidicatului Liber al Functionarilor Publici din Primaria Motru, este domnul TUTUNARU PAVEL, cetățean român, născut la data de 18.08.1956, domiciliat în mun. Motru.
B. Consiliul de Administraţie (CA) – numit prin hotararea AGA nr.6/2016, avand un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta:
1. ANGHELESCU ION, cetăţean român, născut la data de 08.08.1959, domiciliat în loc. Horăști (mun. Motru) – administrator (membru în consiliul de administraţie);
2. CHIȚULESCU NICULINA, cetăţean român, născută la data de 28.01.1966, domiciliată în mun. Motru - administrator (membru în consiliul de administraţie);
3. DIACONU ANGELA, cetăţean român, născută la data de 26.09.1956, domiciliată în mun. Motru - administrator (membru în consiliul de administraţie);
4. MODORAN CAMELIA, cetăţean român, născută la data de 11.02.1962, domiciliată în mun. Motru - administrator (membru în consiliul de administraţie);
5. LONEA ARISTIDE MARIUS, cetăţean român, născut la data de 29.06.1967, domiciliat în loc. Însurăței (mun. Motru) – administrator, si Presedinte al Consiliului de Administraţie, numit prin hotararea CA nr.1/28.12.2016;
6. POPA MIHĂIȚĂ, cetăţean român, născut la data de 31.03.1971, domiciliat în mun. Motru - administrator (membru în consiliul de administraţie);
7. RĂDUCU ION, cetăţean român, născut la data de 31.05.1970, domiciliat în mun. Motru - administrator (membru în consiliul de administraţie);
Structura organizatorica executiva:
C. Director General – selectat conform OUG 109/2011, actualizata
Birouri,compartimente si sectoare de activitate functionale:
1. Biroul ”Financiar, Contabil, Administrativ, Fond locativ” – ce are in componenta trei compartimente functionale:
 Compartiment ”Financiar Contabil”
 Compartiment ”Administrativ, secretariat, aprovizionare”
 Compartiment ”Fond locativ”
2. Biroul ”Resurse umane, salarizare,Oficiul juridic, IT”
3. Birou ”Tehnic, Electric si achizitii publice”, ce are in componenta doua compartimente:
 Compartiment ”Achizitii publice si devize lucrari”
 Compartiment ”Electric”
4. Biroul ”SSM, PSI, Parc Auto”
5. Biroul ”Spaţii Verzi, Întreţinere Cimitire, DDD, semne circulaţie”
6. Biroul Salubrizare, Mediu, avand in componenta doua compartimente:
 Compartiment ”Salubrizare străzi, Alei, Parcuri, Parcări Auto, Intretinere spatii”
 Compartiment ”Gestionarea Deşeurilor”
7. Sector ”Administrare Întreţinere, Reparaţii Curente şi Reabilitare Fond Locativ şi Mobilier Urban, întreţinere marcaje”
8. Sector ”Administrare Piaţă, Xerox”
9. Sector ”Administrare zone agrement si strand”
10. Sector ”Administrare si gestionare adapost caini fara stapan”